Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Katarzyna i Marek Andrzejewscy
Acer platanoides 'Crimson Sentry'
Acer platanoides 'Crimson Sentry'  - klon pospolity

Acer platanoides 'Crimson Sentry'  - klon pospolity

Acer platanoides 'Crimson Sentry'  - klon pospolity

Acer platanoides 'Crimson Sentry'  - klon pospolity