Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Katarzyna i Marek Andrzejewscy
Gleditsia triacanthos 'Sunburst
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - glediczja trójcierniowa

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - glediczja trójcierniowa