Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Katarzyna i Marek Andrzejewscy
Salix caprea 'Curly Locks'
Salix caprea 'Curly Locks' - wierzba iwa

Salix caprea 'Curly Locks' - wierzba iwa

Salix caprea 'Curly Locks' - wierzba iwa