Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Katarzyna i Marek Andrzejewscy
Salix caprea 'Pendula' ('Kilmarnock')
Salix caprea 'Pendula' ('Kilmarnock') - wierzba iwa

Salix caprea 'Pendula' ('Kilmarnock') - wierzba iwa

Salix caprea 'Pendula' ('Kilmarnock') - wierzba iwa

Salix caprea 'Pendula' ('Kilmarnock') - wierzba iwa

Salix caprea 'Pendula' ('Kilmarnock') - wierzba iwa

Salix caprea 'Pendula' ('Kilmarnock') - wierzba iwa

Salix caprea 'Pendula' ('Kilmarnock') - wierzba iwa