Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Katarzyna i Marek Andrzejewscy
Tamarix tetrandra
Tamarix tetrandra - tamaryszek drobnokwiatowy (t. czeteropręcikowy)

Tamarix tetrandra - tamaryszek drobnokwiatowy (t. czeteropręcikowy)

Tamarix tetrandra - tamaryszek drobnokwiatowy (t. czeteropręcikowy)

Tamarix tetrandra - tamaryszek drobnokwiatowy (t. czeteropręcikowy)