Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Katarzyna i Marek Andrzejewscy
Tilia cordata
Tilia cordata - lipa drobnolistna

Tilia cordata - lipa drobnolistna

Tilia cordata - lipa drobnolistna

Tilia cordata - lipa drobnolistna

Tilia cordata - lipa drobnolistna

Tilia cordata - lipa drobnolistna