Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Katarzyna i Marek Andrzejewscy - Borysławice
Larix decidua

Modrzew europejski - Larix decidua
 

Duże drzewo iglaste o koronie luźnej, regularnie stożkowatej. Górne gałęzie są poziome, niższe coraz bardziej zwisające. Chętnie sadzony przy domach i w parkach. Nadaje się także na żywopłoty, dobrze znosi cięcie. Nie ma szczególnych wymagań glebowych, może rosnąć na słabszej ziemi, lubi stanowiska słoneczne.