Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Katarzyna i Marek Andrzejewscy - Borysławice
Euonymus eurpaeus

Trzmielina europejska - Euonymus europaeus

Rozłożysty krzew dorastają do wysokości około 3 metrów. Charkteryzuje się ładnymi czerwonymi owocami jesienią.