Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
Katarzyna i Marek Andrzejewscy - Borysławice
Quercus robur 'Fastigiata'

Dąb odm. stożkowata - Quercus robur 'Fastigiata'

Odmiana dębu o wąskim stożkowatym pokroju. Nie wymaga szczególnego stanowiska.

http://boryslawice.com.pl/pl/p/Dab-szypulkowy-Fastigiata/127